Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie obce > Symboly Obce

Symboly Obce

Předání obecních symbolů starostce obce

V březnu roku 2009 zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh obecních symbolů zpracovaný p.Kaprálem ze Seloutek. Dne 26.5.2009 byly obecní symboly starostce obce slavnostně předány předsedou Parlamentu ČR Ing.Miloslavem Vlčkem. Obec Srbce, byla poslední obcí v našem mikroregionu, která neměla obecní symboly uděleny. I když v mikrorergionu poslední, v republice naše obec zdaleka poslední nebyla. Předávání obecních symbolů se zúčastnila další šedesátka starostů z celé republiky. Z našeho kraje symboly přebírali tři starostové a to z obcí Přemyslovice,Svésedlice a Srbce.

Návrh Znaku a vlajky pro obec SRBCE

SRBCE Olomoucký kraj, okres Prostějov 
Zdůvodnění návrhu znaku a vlajky obce. 
Srbce jsou jednou z nejmenších obcí prostějovského regionu, nachází se na rozhrání Chřibů a Hané, asi 25 km jihovýchodně od Prostějova. Obec je od roku 1999 společně s 15 okolními obcemi členem mikroregionu Němčicko. Podle posledního sčítání osob v roce 2001 zde žilo v 25 trvale obydlených domech 91 obyvatel. 
První písemná zmínka o obci je uvedena v takzvané Zdíkově listině, která pochází z roku1141. V té době zde měla majetek církev. Tuto skutečnost ve znaku vyjadřují tři stříbrné kužele v červeném poli. Po obci se v minulosti psala celá řada nižší šlechty, především biskupských manů. K těm významnějším patřil rod Brázdů. Biskupský man Markvart Brázda ze Srbců, působil na počátku 15. století na hradě Mírově jako purkrabí. Kohoutí hlava s krkem je do znaku obce převzata právě z erbu výše uvedeného rodu. Zelené pole štítu vyjadřuje vztah k zemědělské činnosti a vazbu k přírodě. 
Návrh znaku odpovídá heraldickým pravidlům, je zdařilý i po výtvarné stránce, proto by měl obec důstojně reprezentovat. 
Z předloženého návrhu znaku vychází návrh obecní vlajky, který je upraven v souladu se současnou českou vexilologií. Poměr šířky k délce listu je 2:3 a poměr svislých pruhů 5:13. 
Lubomír Kaprál Seloutky.