Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Komunální odpad-třídění

KOMUNÁLNÍ  ODPAD

OZV 012021 obce Srbce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška č.12019 o stanovení o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Srbce.pdf

EKO - KOM

Veškeré informace o společnosti EKO-KOM, a. s. naleznete na www.ekokom.cz

Dotazník za rok 2016

dotaznik_2021.pdf

JAK TŘÍDIT ODPADY

Třiďte odpad, má to smysl!

Protože mnozí z Vás třídí odpad, vrací se do obecního rozpočtu finanční příspěvky od společnosti EKO-KOM. Díky těmto odměnám se v letech 2012 / 2013 podařilo udržet cenu poplatku za komunální odpad (KO) ve výši 400,- Kč. Proto děkujeme občanům, kteří třídí odpad a současně vyzýváme ostatním obyvatele, aby se zapojily.

ČÍM VĚTŠÍ BUDE MNOŽSTVÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU, TÍM NIŽŠÍ BUDOU VAŠE POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD!

Chraňte Své zdraví - nepoužívejte jako topivo plasty, podporujete tím rakovinotvorné bujení a zároveň tak ničíte životní prostředí!

PROČ?, Z JAKÉHO DŮVODU ?

Suroviny, které třídíme (papír, plast, nápojové kartony, sklo-bílé, sklo-barevné) jsou považovány za druhotné (dá se z nich znovu něco vyrobit). Společnost EKO-KOM tyto suroviny shromažďuje a do obecního rozpočtu je za vytříděný odpad připsána odměna od společnosti EKO-KOM.

vděčná přírodaProsíme sbírejte vršky od PET lahví. Vámi nasbírané vršky poslouží k charitativním projektu, kterého se účastní MŠ Dřínov. Vršky sbíráme pro nemocného Lukáška. Získané peníze za Vaše vršky poslouží jako doplatek na invalidní vozík. Vršky z PET lahví můžete přinést do obchodu nebo na OÚ. Je tam také box na použité baterie (monočlánky) a malé domácí spotřebiče (žehličky, fény, varné konvice apod.)

KDO SE STARÁ O NÁŠ KO A NO ?

Jsou to společnosti:

EKO-KOM - V obci Srbce jsou tři místa na kontejnery pro tříděný odpad, které z části vlastní Obec Srbce a část má obec pronajatou od společnosti EKO-KOM.

Společnost EKO‑KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory a výkupny.

Van Gansewinkel - Zajišťuje vývoz komunálního odpadu v Obci Srbce a dvakrát do roka také odvoz nebezpečného odpadu.

Nic není odpad – tak zní motto společnosti van Gansewinkel. Pro mnoho lidí je odpad bezcenná záležitost, pro ně však znamená něco, co přinese zítra hodnotu novou. Van Gansewinkel jako zpracovatel odpadů a dodavatel surovin a energie, má své pevné kořeny v zemích Beneluxu. Aktivní jsou však i v dalších evropských zemích jako v České republice, Polsku, Francii, Portugalsku a Maďarsku.

 

 třiďte odpadObec Srbce dvakrát ročně zajišťuje svoz nebezpečného odpadu, který se konná vždy u budovy hasičské zbrojnice. Odvoz nebezpečného odpadu bývá vždy na jaře a podzim.

Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky, ředidla, mořidla, kyseliny, autobaterie, chladničky, mrazáky, obrazovky, zářivky apod.

 

V tabulce najdete srovnání jaký je čistý náklad na 1. obyvatele bez zapojení odměn od společnosti EKO-KOM. Ve druhém sloupci zjistíte, jak odměny ovlivní výši Vašeho poplatku za KO.

Pozn.: Ve druhém sloupci můžete vidět i to, kolik doplácela obec za KO na jednoho občana ( V roce 2012 - 35,- Kč. V roce 2013 - 25,-).

Porovnání poplatku za komunální odpad na 1. obyvatele s odměnou / bez odměny od společnosti EKO-KOM
ROK Poplatek za KO na 1. obyvatele bez odměny EKO-KOMU Poplatek za KO na 1. obyvatele s odměnou EKO-KOMU Dotace od EKO-KOMU na 1. obyvatele
2012 564 435 129
2013 528 425 103

 V roce 2012 celkové náklady obce za KO a nebezpečný odpad činily 51 305,- Kč a odmněna od EKO-KOMU byla 11 683,- Kč,

V roce 2013 celokvé náklady obce za KO a NO činily 48 069,- Kč a odměna od EKO-KOMU byla 9 376,- Kč.

Náklady obce za KO a NO ZA ROK 2012/2013
ROK Celkové roční náklady obce za KO Celkové roční náklady obce za NO Součet ročních nákladů za KO a NO
2012 48 939 2 366 51 305
2013 46 452 1 617 48 069

Pozn.: KO - Komunální odpad, NO - Nebezpečný odpad.

Porovnání separace odpadů za období 2012-2013
ZA OBDOBÍ  (ROK) PAPÍR (T) PLAST (T) SKLO ČIRÉ (T) NÁPOJOVÝ KARTON SMĚS (T) NÁPOJOVÝ KARTON KOMUNÁLNÍ ODPAD
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
1. Čtvrtletí 1. Čtvrtletí 0,086   0,395   0,29   0,012          
2. Čtvrtletí 2. Čtvrtletí 0,490 0,046 0,415 0,529   0,010 0,011 0,058    
3. Čtvrtletí 3. Čtvrtletí 0,042 0,503 0,482   0,010 0,010      
4. Čtvrtletí 4. Čtvrtletí 0,091   0,400 0,458     0,008 0,009     21,75 19,86