Obec Srbce mapa

vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Územní plán

Územní plán

 Cílem územního plánu v Srbcích je stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, ploch a koridorů, zejména zastavěných ploch a ploch vymezených ke změně stávající zástavby, k obnově, nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a pro stanovení podmínek pro využití těchto ploch a koridorů. ÚP Srbce v souvislostech a podrobnostech území obce bude zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje ČR.

Odůvodnění územního plánu

stanovisko Natura 2000 návrh zadání ÚP Srbce.pdf

stanovisko návrh zadání ÚP Srbce.pdf

zadání ÚP Srbce.pdf

příprava územního plánu.jpg

 Oznámení o zahájení projednávání Návrhu územního plánu Srbce

 Návrh územního plánu Srbce

Menu

Novinky z regionu

 logo.png

 logopov-2020.jpg

logo_rodina.png

 HZS.jpg

 

ZÁCHR. KRUH.png

 

spr.png

Dotace

Publicita.jpgprojekt.jpg

Srbce_publicita-page-001.jpg

 

11. 4. Izabela

Zítra: Julius

Návštěvnost stránek

143402