Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Myslivecké sdružení

MS "Podlesí" Vitčice, Srbce, Pavlovice u Kojetína

Myslivecké sdružení hospodaří na rozloze 1052 ha v katastrálním území obcí Vitčice, Srbce a Pavlovice u Kojetína. Úkolem organizace je péče o zvěř, krajinu, rozvoj myslivecké kynologie a udržování mysliveckých tradic.

Myslivci každoročně provádějí přikrmování zvěře v zimním období, pečují o zdravotní stav zvěře předkládáním medikovaných krmiv a soli, provádí lov slabých, pro chov nevhodných kusů srnčí zvěře a lov predátorů jako jsou např. lišky, kuny, straky, atd..

srna

Práce myslivců spočívá též v péči o krajinu v které zvěř žije. Provádí výsadbu nových stromů, uklízejí odpadky v krajině a zakládají úživná políčka pro zvěř. V současné době jednají se zástupci obcí o možnosti vzniku nových trvalých krajinných prvků (remízků, alejí),které z naší krajiny zmizely při kolektivizaci. Právě nedostatek těchto prvků dnes přináší odplavování ornice, časté záplavy, erozi způsobenou větrem, atd.. Věříme, že i v této oblasti najdeme společnou řeč, pokusíme se napravit chyby našich předků  a krajina v které žijeme se nám stane krásných domovem.

V organizaci působí 17 členů, převážně místních. Obec Srbce zastupuje 5 členů.

 Členové myslivecké sdružení chtějí  touto cestou poděkovat všem, kteří naší organizaci pomáhají technickými nebo finančními prostředky. Zejména pak zástupcům obcí, zástupcům Agrispolu a soukromému zemědělci p. Pospíšilovi. Všem ještě jednou děkujeme!

(Připravil František Holásek, internet: holasekfrantisek@atlas.cz)