Fulltextové vyhledávání

Obec Srbce

Srbce se rozkládají ve svažujícím se kopci při komunikaci vedoucí od
Dřínova do Vitčic. Komunikaci, která klesá do údolí lemují obydlené
domy. Nejníže položeným bodem protéká dnes již ne stále zavodněný
Srbecký potok, který pramení pod farmou. Vesnici ze všech stran
obklopují úrodné pole využívané zemědělci. Přibližně ve středu je malá
náves ve tvaru trojúhelníku, v jehož nejvyšším cípu je umístěná
dřevěná zvonička a kamenný kříž. Obecní úřad se nachází v horní
částí nad návsí a to po pravé straně při cestě od Dřínova.

Více o obci a její historii

image