Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 OZV č. 1/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 12.9.2012
OZV č.1/2015-stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Srbce.pdf 11.6.2015
OZV č.3/2015- o místním poplatku ze psů.pdf                                             1.1.2016
OZV 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 18.7.2017

OZV č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2018

Obecně závazná vyhláška č.12019 o stanovení o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Srbce.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.22019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.32019 o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2020

OZV 012021 obce Srbce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

 

OZV 1/2023 obce Srbce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

OZV 2/2023 obce Srbce o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2022

 

 

1.1.2024

 

1.1.2024

 

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací