Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na odstranění nebo ořez dřevin

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na odstranění nebo ořez dřevinDatum konání:
7.9.2016

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků)
o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím…“, podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.
Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.
U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,
u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,
u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m, v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., či jím zmocněných zhotovitelů, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ
V případě, že stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, kde budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte stránky www.eon-distribuce.cz.